Søk barnehageplass

Vi bruker ventelistene på foreldreportalen til å tilby plasser med en gang vi har noe ledig. Vi har gitt tilbud til barn som skal begynne til og med desember 2017, og har ingen ledige plasser ut over dem.

Les mer om oss i vedleggene nederst på siden.

Vi er en stor barnehage i forhold til mange andre i Kristiansand, men har fokusert på å beholde det lille i det store. I praksis betyr det at vi er organisert slik at vi aldri har alle ute på samme tid, alle er plassert på egne avdelinger og bygget er tegnet slik at barna har en naboavdeling, mens det er avstand til de andre avdelingene. De fleste vil derfor oppleve at det er to til tre avdelinger i barnehagen, og ikke 10.
Vi bruker også skogen i nærmiljøet når vi er på tur. Alle avdelingene er på tur hver uke så lenge været tillater det.

Alle avdelingene har fokus på fysiske øvelser og aktiviteter  som stimulerer sansene våre. Det er fokus på en sans om gangen gjennom året. Se vedlegg nederst.

Engasjerte voksne, omsorg, pedagogisk innhold og barnet i sentrum er nøkkelord i vår barnehage.

Tilvenning for nye barn under 3 år: Modellen vår er inspirert av Jåttamodellen. Les mer i dokumentet nederst på siden. Vi setter av intil 5 dager der foreldrene har en viktig rolle.

Åpningstiden vår er fra 6,30 til 17.

Åpent hele året: Åpent også i juli, som er betalingsfri. Barna må ha fri tre sammenhengde uker i løpet av barnehageåret, og til sammen 4 uker.

Mat: Vi serverer to måltider hver dag, slik at barna ikke trenger ha med egen niste. Matpenger er for tiden 300 kr pr. mnd. Vi har egen kokk!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvordan søke plass:
Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Vågsbygd FUS barnehage må du altså søke via samordnet opptak i kommunen. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Vågsbygd FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Kristiansand kommune.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: 

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/barnehage/

Utenom hovedopptaket kan vi tilby barnehageplasser fortløpende dersom ikke alle avdelingene er fulle. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Vågsbygd FUS barnehages egne vedtekter. Man søker som ordinært via kommunens foreldreportal.

Vi har fra 60 til 100% plasstilbud. Reduserte plasser gis når det er tilgjengelig.

Barnehageåret vårt går fra 15/8 til 14/8. Det vil si at nye barn begynner 15/8, og de som skal begynne på skolen har plass, og betaler for plassen, til 14/8. Plass som benyttes i juni må betales ut barnehageåret

De som har fått plass fra august får mer informasjon på felles foreldremøte/informasjonsmøte i juni.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Priser:

100% plass: 2730 kr pluss matpenger pr. mnd.
80% plass: 2457 kr pluss matpenger
60% plass: 1911 kr pluss matpenger

Matpenger for 100% plass er 300 kr. pr mnd
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redusert foreldrebetaling
Det ble i statsråd 17.4.2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass. I Kristiansand kommune er oppvekstsektoren vedtaksmyndighet.

Den nye forskriften vil gi billigere barnehage for mange:

 • Ingen skal betale mer enn seks prosent av sin inntekt for en barnehageplass.
 • Familier med årsinntekt inntekt under 500 500 kroner kan søke.
 • Inntekt dokumenteres med siste års selvangivelse eller ligning.
 • Ordningen er søknadspliktig.
 • Søknadsfrist er 1. juni hvert år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra august.
 • Det kan søkes gjennom hele året, et vedtak om redusert betaling vil normalt gjelde fra måneden etter søknaden er mottatt.
  Lenke til kommunens side for priser og redusert betaling:
  https://www.kristiansand.kommune.no/barnehagebetaling
 • Vedtaket gjelder til og med 30/6 kommende år. De som skal begynne på skolen må derfor huske å søke redusert betaling for 1. til 14. august det året de skal begynne på skolen, med samme søknadsfrist (1. juni)

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med nestleder pr mail.
Les mer om vår barnehage i dokumentene nederst på siden